Eigenwaarde creëert nieuwe doelen waarop positieve keuzes gemaakt kunnen worden.

JongerenSupport coacht jongeren bij vragen over functioneren naar zelfredzaamheid en zelfsturing.

JongerenSupport gaat een coachingstraject aan met de jongere. Dat traject gaan we samen vormgeven, met activiteiten die hem/haar persoonlijk effectiever maken.

Op zoek naar een coach, onafhankelijk, praktisch en sterk in de persoonlijke aanpak? Neem dan contact op via het algemeen contactformulier.

  • Van chaos naar overzicht
  • Van probleem naar oplossing
  • Van verwarring naar inzicht
  • Van idee naar realisatie
Contactformulier

Jongeren

Er is  niets mis met jou, je bent goed zoals je bent!’istock_depression-teenage

Je komt op deze pagina omdat er ergens iets niet goed gaat en je wilt daar hulp bij. Dat is goed, dat betekent dat je wilt leren, je wilt jezelf ontwikkelen en je zelfstandigheid vergroten. TOP!

Hulp vragen bij JongerenSupport betekent dat je gecoacht wilt worden.

‘Wat is coachen?’

Je krijgt aandacht voor jezelf van de coach gericht op jou, het vinden van antwoorden op jouw vragen, het vinden van oplossingen voor jouw problemen. We gaan op zoek naar je mogelijkheden en werken aan het benutten daarvan. Je leert je kwaliteiten en vaardigheden beter kennen en daarmee word je effectiever in je dagelijkse functioneren. De coach stelt veel vragen, je krijgt inzicht in je handelen, jouw inzicht geeft vaak antwoord op jouw vragen. Meestal is de coaching achteraf en op afspraak, maar JongerenSupport wil je ook graag coachen als je het het hardst nodig hebt en staat standby. Standby is gedurende de coachingsmodule ‘kort op de bal’ en als ‘de nood het hoogst is’. Dan werk je direct aan nieuwe vaardigheden en ondervind je succeservaringen. Je weet dat je er niet alleen voor staat. Groeien is grenzen verleggen. Je wilt versterking? JongerenSupport kan je coachen.

Eerste contact

Het is een compliment waard om daadwerkelijk stappen te ondernemen en een gesprek aan te gaan. Het is de eerste stap naar verandering. In het oriëntatiegesprek met je ouders en jou bespreken wat je coachvraag is en hoe we dat kunnen aanpakken. Na dit gesprek neem je de beslissing om je te laten coachen.

Neem contact op via het algemeen contactformulier.

Contactformulier

Ouders

Het leven leert je leven’. Anders gezegd; ‘het leven is vallen en opstaan’, en daar is niets mis mee.

Uw kind beweegt zich in een complexe omgeving en staat doorlopend voor keuzes. Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor uw kind in nieuwe en/of lastige posities terecht komt. Die situaties zijn op te vatten als een leerproces waarin uw kind zich leert handhaven. Als uw kind niet in staat is om met lastige situaties om te gaan, maar zich in problemen werkt of terugtrekt is het goed hulp te bieden. De coach van JongerenSupport ondersteunt en begeleid dit leerproces.

JongerenSupport is onafhankelijk en coacht jongeren in hun dagelijks functioneren op onderwerpen als: slechte cijfers, spijbelen, geen overzicht, onredelijk gedrag, gepest worden, voortdurend ruzie, onzekerheid……

Als een jongere een schokkende gebeurtenis of grote tegenslag ervaren heeft, kan dat stressreacties opleveren en hun leven behoorlijk ontregelen. Een gebeurtenis kan een verandering aan het leven een verandering geven, terwijl het leven gewoon doorgaat. Die verandering brengt onrust en emoties met zich mee.

JongerenSupport kan ondersteunen als; vertrouwenspersoon, uitlaatklep, rustpunt, coach. Jongeren kunnen baat hebben van coaching op hun dagelijks functioneren en in de contacten met anderen.

Er is niets mis met uw kind’, dat is het uitgangspunt van JongerenSupport.
De pubertijd kenmerkt zich voor jongeren als een ‘drukke en turbulente’ periode, er is ‘druk’ van binnenuit en van buitenaf. Er wordt veel van uw kind verwacht, hij/zij ontdekt zichzelf en bevindt zich in een complexe omgeving.

Jongeren willen ‘erbij horen’, ‘het zelf doen’ en ‘het zelf kunnen’ (Luc. Stevens 2004). De drang naar zelfstandigheid en eigen keuzes maken is een onderdeel van wat de puber drijft. Dat maakt dat uw kind zijn eigen gang gaat en dat gaat niet altijd ‘hand in hand’ met verantwoordelijkheid nemen of vaardig zijn. Opgroeien is een leerproces. Dat gaat met horten en stoten.

Uw rol als ouder is lastig, stelt u voor dilemma’s; uw kind loslaten, het laten ontdekken vanwege zijn ontwikkeling; er onvoorwaardelijk zijn en steun geven; of de confrontatie aangaan. Soms is hulp van buitenaf veel effectiever om de negatieve spiraal te keren.

Groeien is grenzen verleggen. U wilt versterking voor uw kind? JongerenSupport kan uw kind coachen.

JongerenSupport richt zich met name op een snelle en concrete aanpak, geeft uw kind aandacht, tijd, en is, als het nodig is, standby.

Eerste contact

Het is een compliment waard om daadwerkelijk stappen te ondernemen en een gesprek aan te gaan. Het is de eerste stap naar verandering.

In het oriëntatiegesprek met u en uw kind bespreken we wat de coachvraag is en hoe we dit kunnen aanpak. Na dit gesprek neemt u samen met uw kind de beslissing de coaching aan te gaan.

Op zoek naar een coach, onafhankelijk, praktisch en sterk in de persoonlijke aanpak.

Neem contact op via het algemeen contactformulier.

Contactformulier

Coaching

‘Begin met het einde voor ogen’. (Steven Covey, 1993)

Door je het einde voor ogen te houden kun je vaststellen in hoeverre dingen die je op een bepaalde dag doet, in overeenstemming zijn met de waarden die je belangrijk vindt. Het houdt in dat je weet waar je heen gaat, het geeft richting en het helpt je om keuzes te maken in wat je wel en niet doet, schrijft Covey.

balans2In het oriëntatiegesprek wordt de aanleiding voor coaching, coachvraag en  de  aanpak besproken. Vervolgens beslist je of je je wilt laten coachen.

Je eerste stap is gezet. Je weet waar je tegenaan loopt, je vraag staat centraal en je weet wat je wil bereiken. Je weet wat je doel is, waar je heen wilt. Dat is het begin van de reis die we samen gaan maken. Er leiden vele wegen naar Rome, zo ook naar je (coachings)doel.

Je hebt een bepaalde mening over jezelf, over dat wat jij wel en niet kunt. Je hebt verwachtingen van jezelf en je omgeving. De coach benoemt wat die ziet en bespreekt dat met je. We hebben persoonlijke, vertrouwelijke gesprekken.

Werken vanuit mogelijkheden, positief, oplossingsgericht en doen. Verandering komt in kleine stapjes, maar het werkt!

Coachingsmogelijkhedenbewust worden

JongerenSupport biedt een coachingsmodule  aan met 3 coachingsgesprekken rondom een coachingsvraag.

De inzet van de coaching is: ‘kort op de bal ’ en ‘als de nood het hoogst is’.
De jongere kan gedurende de coachingsmodule in geval van vragen en bijzondere omstandigheid met de coach contact opnemen.

Een coachingssessie duurt een uur.

Afsluitend volgt een evaluatie met de jongere en ouders. In dat gesprek kunnen vervolgafspraken gemaakt worden.

Heeft u vragen neem contact op via het algemeen contactformulier.

Contactformulier

JongerenSupport

JongerenSupport, wat wil ik daarmee?

succesvol-coachIk wil het verschil maken voor jongeren, dat ze succesvol zijn. Succesvol staat voor: Doen wat je leuk vind, doen waar je goed in bent en gelukkig zijn. Wat succes voor jou betekent is persoonlijk en waar je succesvol in kunt worden is een door jou persoonlijk te beantwoorden vraag.

Uit mijn ervaring als werkadviseur, trainer bleek mij dat de start op de arbeidsmarkt sterk bepalend kan zijn voor het verloop je leven en je loopbaan. Het verschil tussen succesvol en geen succes is groot: je werk met plezier doen en ergens goed in zijn, tegenover ploeteren, werk doen wat niet past, kleine baantjes en werkloosheid. Ik constateerde té vaak ‘een valse start op de arbeidsmarkt’ en dat gaf nooit een voordeel. Ik wil mij inzetten voor jongeren om iets te kunnen bijdragen aan een succesvol leven.

Mijn ervaringen met jongeren in het voortgezet onderwijs wil ik gebruiken om jongeren inzicht te geven in hun mogelijkheden en keuzes en hen helpen hun vaardigheden te vergroten. Inzicht op eigen handelen en mogelijkheden kan al een groot verschil maken in het contact met de ander.

Jongeren kunnen baat hebben van coaching op hun dagelijks functioneren en in de contacten met anderen.

Ik heb gezien hoe ouders zochten naar hulp omdat zij problemen hadden met hun zoon of dochter. De reguliere hulp had geen goede aansluiting op de vraag en kampte bijvoorbeeld met wachtlijsten. Een ander punt waar ik niet blij mee was, is dat de jongeren geregistreerd worden met een ‘problematiek’, waardoor het probleem groter kan lijken en/of worden dan het werkelijk was. De registratie is dan een feit die je later kan achtervolgen.

Vroegtijdig hulp zoeken is het probleem klein houden, aandacht geven. Uw kind laten coachen is een route om problemen aan te pakken, het haalt druk en strijd bij u zelf en uw kind weg. Dat geeft openingen voor oplossingen.

Ik wil ouders de mogelijkheid geven om door middel van onafhankelijke coaching hun zoon of dochter effectiever te laten zijn in het dagelijks functioneren. Daarmee geven ze hun kind de kans te leren de eigen problemen op te lossen en zonder dat de relatie met hun kind onnodig zwaar op de proef wordt gesteld.

Een goede start van het leven, gelukkig zijn is belangrijk. Ik wil de jongeren laten beseffen dat ze keuzes hebben, verantwoordelijk zijn voor hun keuzes en dat de keuzes die ze maken invloed hebben op hun eigen leven.

Met vriendelijke groet,
Marja Ritsema

Mijn Blog

210, 2017

“Shit, ik heb me verslapen. Ik kom te laat op school.”

By | oktober 2nd, 2017|

“Shit, ik heb me verslapen. Ik kom te laat op school.” Het komt regelmatig voor dat jongeren zich verslapen of spijbelen. Gamen is tegenwoordig een populair tijdverdrijf, en dan vooral onder jongeren. Het blijkt dat [...]

2802, 2017

Leesvermogen vs leervermogen

By | februari 28th, 2017|

‘Ik kan toch wel leren’ Jannie zit op Vmbo  in de brugklas en zegt, na een strijd om voor een toets te leren en geslaagde overhoring, opeens verbaasd: “Ik kan toch wel leren”. Zij was [...]

Contact

Contact

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.
Marja Ritsema
Marja RitsemaCoach